hon-rupasingheඉංජි‍නේරු එන්. රූපසිංහ මහතා
මහා නගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශ ලේකම්

විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ බස්නාහිර පළාතේ පුරවැසියන් සඳහා ප්‍රවාහනය, විදුලිබලය, ජලය, නිවාස, සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපනය ආදී අංශයන්හි උසස් ගුණාත්මකබවින් යුත් සේවා සැපයීම මගින් තිරසාර ආර්ථික සංවර්ධනයක් දිරිගැන්වීමේ අරමුණ ඇතිව මහා නගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය ස්ථාපිත කරනු ලැබීය. පරිසර දූෂණය සහ ප්‍රවාහනය ආශ්‍රිත ගැටළු අවම කිරීමට සහ පුද්ගලික සහ රාජ්‍ය අංශයේ සක්‍රිය සහභාගිත්වය මගින් ස්වාභාවික සම්පත් විචක්ෂණව කළමනාකරණය කරමින් ධනවත් මෙන්ම දිළිඳු ජන කොටස්වලට සමාන අවස්ථා සහතික කිරීමට යුක්ති සහගත නාගරික සංවර්ධනයක් කරා අමාත්‍යාංශය කටයුතු කරනු ඇත.

‘ස්මාට් සිටි’ හෙවත් නගරයේ සියලු වත්කම් කළමනාකරණය සඳහා බහුවිධ තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ ඒකාබද්ධ කිරීම පිළිබඳව අප අතීතියේදී බොහෝ සාකච්ඡා පවත්වා ඇති අතර රටට විශේෂයෙන්ම බස්නාහිර පළාතට වැඩි ප්‍රතිලාභ සහ වටිනාකමක් රැගෙන එන එබඳු නගර රටට හඳුන්වාදීම සඳහා වූ සිය සැලසුම් රජය‍ හෙළිදරව් කර තිබේ. 1990 ගණන්වලදී මුලින්ම අවධාරණය කරන ලද සහ 2004 දී නැවත මතු කළ මහා නගර සංකල්පය ක්‍රියාතමක කිරීමට නව සැලැස්මක් රජය ඉදිරිපත් කර ඇති අතර බස්නාහිර කලාපීය මහා නගර සැලැස්ම ලෙස හඳුන්වන සැලැස්ම සමස්ත බස්නාහිර පලාතම පරිවර්තනයකට ලක් කිරීමට සහ කොළඹ දකුණු ආසියානු ‍කලාපයේ ප්‍රමුඛතම නගර අතුරින් එකක් බවට සහ ආර්ථික කේන්ද්‍රයක් බවට උත්ශ්‍රේණි කිරීමට උපකාරක වනු ඇත.

එදිනෙදා අවශ්‍යතා සපුරාගැනීම සඳහා සඵල සහ කාර්යක්ෂම විසඳුම් සහිත ව්‍යාපාරික ආයතන ඇතුළුව සිය පුරවැසියන් සඳහා ගුණාත්මකබවින් ඉහළ සේවා මහා නගරය සපයනු ඇත. මහා නගර බල ප්‍රදේශය තුළ සේවා මෙහෙයවන හෝ සපයන ව්‍යාපාරික ආයතන මගින් සමෝධානික ප්‍රවාහනපද්ධති, තත්කාල රථවාහන කළමනාකරණය, පරිගණක පද්ධති මගින් හසුරුවනු ලබන විදුලිබල පද්ධති, වීථි ලාම්පු, රථගාල් සහ නගර නඩත්තුව තාක්ෂණ සහ අනෙකුත් නවීන තාක්ෂණ ඒකාබද්ධ කරනු ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය ඉදිරි වසර 15 තුළ ලංකාවේ ප්‍රධානතම ව්‍යාපෘතින් අතරින් එකක් වන අතර ‍රටේ ආර්ථිකයේ සියලුම අංශ පාහේ ශක්තිමත් කරමින් ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ සංවර්ධිත රටවල් අතර ස්ථානගත කිරීමටද ඊට හැකිවනු ඇත.

නාගරික යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම ග්‍රාමීය සංවර්ධනයට රුකුලක් වන අතර මහා නගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය ඒකාබද්ධ ජාතික සම්පත් සංවර්ධන සැලැස්මක් පිලිබඳව සිය අවධානය යොමු කර තිබේ. තීරණ ගැනීමට පෙර සංවර්ධන යෝජනාවල සමාජීය, පාරිසරික සහ අනෙකුත් අදාල බලපෑම් හඳුනාගැනීමේ, පුරෝකථනය කිරීමේ ඇගයීමේ සහ සැලසුම් කිරීමේ ක්‍රියාදාමයක අමාත්‍යාංශය නිරතව සිටී.

සියලු සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් මනාව සැලසුම් කරනු ලැබීම මහා නරගයේ ජීවත්වන සියලු ජනයාගේ යහපැවැත්ම සහතික කිරීම පිළිබඳව දැනට වර්ධනය කරමින් පවතින සංකල්පය, සියලු අංශවල සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයේ ලෝක මට්ටමේ ආයෝජකයන්ගේ සහභාගි වීම දිරිමත් කරන ලෝකයේ ප්‍රමුඛ පෙලේ නගරවල ප්‍රමිතින් හා ගැලපෙන පරිදි සැලසුම් කර ඇත.

FaLang translation system by Faboba